لیست گیاهان معطر

مسقطی انجیر با مغزپسته و روکش به‌لیمو

فروش عمده مسقطی انجیر با مغزپسته و روکش به‌لیمو

مسقطی انجیر

فروش عمده مسقطی انجیر با مغز پسته و روکش گل سرخ

مسقطی انجیر چهار مغز با روکش کنجد

فروش عمده مسقطی انجیر چهار مغز با روکش کنجد

مسقطی انجیر با مغزپسته و روکش زرشک

فروش عمده مسقطی انجیر با مغز پسته و روکش زرشک

مسقطی انجیر با مغز پسته

فروش عمده مسقطی انجیر با مغز و روکش پسته

فهرست

صنایع غذایی بالسی

شما را به بازدید از نمایشگاه غذایی واقع در مرکز نمایشگاه های بین المللی ایران مال دعوت مینماید.