نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی، مواد غذایی و آشامیدنی، ماشین آلات و صنایع وابسته کیش 98

1398/02/28

نمایشگاه مواد غذایی

تاریخ شروع نمایشگاه مواد غذایی :سه شنبه 98/11/15 (02/04/2020)

تاریخ پایان نمایشگاه مواد غذایی :جمعه 98/11/18 (02/07/2020)

نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت:idc.kish.ir

تلفن:076-44472383

هنوز اطلاعات جامع و کامل در خصوص این نمایشگاه منتشرنشده است.

برگزار کننده

شرکت نمایشگاه های پارس کیش 076-44472383

محل برگزاری نمایشگاه مواد غذایی : نمایشگاه بین المللی کیش
آدرس: جزیره کیش،بلوار ساحل، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی کیش